Λιγνίτης- Φως: Φωτογραφίες από την πορεία του προγράμματος

.

Η λίμνη αυτή σχηματίστηκε στο χώρο που έμεινε μετά την επιφανειακή εξόρυξη του λιγνίτη στην τοποθεσία "Μαρμαρένια"