Ο συνοικισμός Κουστουμάλου

 

      Ο συνοικισμός Κουστουμάλου αποτελεί μια κοινότητα με τον Αγιάννη , αλλά έχει ξεχωριστή ενορία της ΄΄Μεταμόρφωσης του Σωτήρα . Εμείς τα παιδιά στα χρόνια μας λέγαμε τους Κουστουμαλαίους ΄΄Σουλιώτες΄΄ και κάθε φορά που σχόλναγε το  σχολείο παίζαμε πετροπόλεμο και τους κυνηγούσαμε μέχρι τα σπίτια του συνοικισμού – βλέπετε ήταν μικρά τα χωριά και δεν ήταν ενωμένα τα σπίτια όπως σήμερα. Ο συνοικισμός αυτός στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν μοναστήρι (μονή Μεταμόρφωσης ) που ανήκε στη μονή Κορακιών . Τα σπίτια που ακόμα σώζονται στα βορειοανατολικά του χωριού ήταν κελιά , και πράγματι αν προσέξουμε τα χαμόσπιτα του Πολύχρονου , Κατσιμεντέ , Κακόγιανη κ.λ.π. θα δούμε ότι έχουν όλα την ίδια γραμμή , το ίδιο σχήμα του μοναστηριού κελιού .

      Οι πρώτοι κάτοικοι του Κουστουμάλου ήρθαν από το Μαρούσι της Αττικής         ( οικογένεια Κατσιμεντέ ) στους χρόνους της τουρκοκρατίας , και ήταν κτηνοτρόφοι . Ήταν μικρόσωμοι και γι’αυτό οι Αγιαννίτες όταν στα πανηγύρια χόρευαν οι νέοι του Κουστουμάλου τους χλεύαζαν και έλεγαν χορεύουν τα Κουστουμαλέϊκα παλικάρια . Οι μαρουσιώτες λοιπόν επειδή άλλαξαν ΄΄Κουστούμι΄΄ δηλαδή τοποθεσία κατάλληλη για την κτηνοτροφία ( ιδιωματισμός τους το ΄΄κουστούμι ΄΄) ονομάστηκαν Κουστουμαλέοι και ο τόπος αυτός Κουστουμάλου .   Άλλη εκδοχή για την ονομασία τους είναι ότι οι νεοφερμένοι Μαρουσιώτες φορούσαν διαφορετική ενδυμασία ( κουστούμι άλλο)από τους Αγιαννίτες ,Κουστουμάλου ( Κουστούμι άλλο ). Το χαρακτηριστικό όμως του συνοικισμού αυτού ήταν ότι όλες οι οικογένειες τότε είχαν εκτός από το επίθετό τους και παρατσούκλι .Πολλά παρατσούκλια τάχουν ακόμα και σήμερα  οι απόγονοί τους . Θυμάμαι μερικά :

Καραβανάς – Ποδαράς –Ψωμάς – Κλανανάς –Μπαμπαούς – Μπουτζάκος – Κούκας – Φούης – Τσώκος – Βλάχος – Σπανός – Κανιάρης – Μπέλος – Κατσάρας – Ψηλόγιαννης ( ο μόνος ψηλός ) –Τούρκος – Πανάς – Παρασκευάς – Γερμανός – Πατάτας – Μπακράτσας – Κωλόμπαρης – Λιάρος – Τσάκουλας – Κουβέλης – Νάτσικας – Καρανιάς – Κοπανάς – Καραφίλης Τόκλης .