Εικόνες εγκατάλειψης στο λιγνιτωρυχείο

Τα τραίνα που χρησιμοποιούνταν για τη μεραφορά του λιγνίτη

Οι εγκαταστάσεις του λιγνιτωρυχείου χιονισμένες