παρουσίαση του προγράμματος στο χώρο του λιγνιτωρυχείου

έργα των μαθητών εμπνευσμένα από το πρόγραμμα