Αρχική
Το σχολείο μας
Συλλογή Φωτογραφιών
Περιβαλ/ική Εκπαίδευση
Το χωριό μας
Συνδέσεις

 

 

κατασκευή και συντήρηση δικτυακού χώρου

 

εκπαιδευτικά θέματα

http://www.doe.gr

 

Ο δικτυακός χώρος της  Διδασκαλικής Ομοσπονδίας

http://www.dea.gr

 

Τράπεζα πληροφοριών ειδικής εκπαίδευσης

http://www.spin.gr

 

Εκπαιδευτικά νέα

http://www.snhell.gr

 

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

http://dipe.eyv.sch.gr

 

Ο δικτυακός χώρος της Δ/νσης Α/βάθμιας Ν. Εύβοιας

http://www.parliament.gr/kids

 

Η βουλή των Ελλήνων για παιδιά

http://dide.eyv.sch.gr

 

Δ/νση Β/βάθμιας Ν. Εύβοιας

http://www.cc.uoa.gr/ptde/epet

 

Βιβλιογραφική βάση παιδικής λογοτεχνίας

http://book.culture.gr

 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

http://www.hellenichistory.gr

 

Η Ελληνική Ιστορία στο δικτυακό χώρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

              Αρχική Το σχολείο μας Συλλογή Φωτογραφιών Περιβαλ/ική Εκπαίδευση Το χωριό μας Συνδέσεις