Αρχική
Το σχολείο μας
Συλλογή Φωτογραφιών
Περιβαλ/ική Εκπαίδευση
Το χωριό μας
Συνδέσεις

 

 

κατασκευή και συντήρηση δικτυακού χώρου

 

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2002-03 με τη συμμετοχή 25 μαθητών και της παιδαγωγικής ομάδας, αποτελούμενης από τους εκπαιδευτικούς: Αρβανίτη Αναστάσιο, Πάττα Αναστάσιο και Τζιούφα Μαρία.

bullet

Στόχοι του προγράμματος

bullet

Περιγραφή διαστάσεων φυσικού αντικειμένου

bullet

Τοπική- εθνική και παγκόσμια διάσταση

bullet

Πληροφορίες επαγγελματιών- επαγγελμάτων

bullet

Φωτογραφίες από την πορεία του προγράμματος

bullet

Η παρουσίαση του προγράμματος

bullet

Ημερολόγιο του προγράμματος (σε μορφή Word.doc. Zip. 24KB)

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικοί:

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

2. Μέσα απ’ αυτά να κατανοήσουν τη σημασία τους για την τοπική κοινωνία και την προσφορά τους σε αυτή.

3. Να κατανοήσουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στον αφανισμό αυτών των επαγγελμάτων.

4. Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα απέναντι στην πορεία της εξέλιξης της τεχνολογίας και τη συσχέτισή της με την περιθωριοποίηση των συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

5. Να μάθουν την ιστορία του τόπου.

Συναισθηματικοί:

6. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τους γεροντότερους.

7. Να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων του τόπου μας.

Ψυχοκινητικοί:

8. Να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά τα χέρια τους και μικροεργαλεία για την κατασκευή χειροτεχνιών.

9. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας όπως φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοκάμερα, ανακλαστικό προβολέα, φωτοτυπικό μηχάνημα.

Συμμετοχικοί:

10. Να αναπτύξουν αισθήματα συνεργασίας.

11. Να αναζητήσουν λύσεις με ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα.

12. Να μυηθούν στην ερευνητική μέθοδο προσέγγισης των δεδομένων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον, αφού τα επαγγέλματα που τείνουν ή έχουν ήδη εκλείψει, το επηρεάζουν, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο. Η παραδοσιακή κτηνοτροφία και η γεωργία παρεμβαίνουν άμεσα στην εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος κάθε τόπου.

2. Εξίσου χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τη ζωή των τοπικών κοινωνιών επαγγέλματα όπως εκείνα του πεταλωτή, του σαγματοποιού, του κουρέα, αφού η εξέλιξή τους στο χρόνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

3. Η ταχύτατη πρόοδος και η τεχνολογική εξέλιξη δεν επέτρεψαν τη διατήρηση τέτοιων επαγγελμάτων. Με γνώμονα πάντα το χρήμα και την ευκολία, οι κοινωνίες προτίμησαν να βιομηχανοποιήσουν την παραγωγή και να απλοποιήσουν τη ζωή των κατοίκων χρησιμοποιώντας μηχανήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον πλουτισμό κάποιων ανθρώπων, την εξασφάλιση εργασίας για μια μεγάλη μερίδα εργατών αλλά και την οικονομική κατάπτωση των ατόμων που ασκούσαν αυτά τα παραδοσιακά επαγγέλματα.

4. Η μεγαλύτερη απώλεια που υφιστάμεθα όλοι με την εξαφάνιση κάποιων παραδοσιακών επαγγελμάτων είναι σίγουρα η πολιτισμική. Τα εργαλεία και ο τρόπος εργασίας των ανθρώπων που ασκούσαν αυτά τα επαγγέλματα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Υπάρχει φόβος ότι μαζί με τον αφανισμό αυτών των επαγγελμάτων θα αφανιστεί μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού αιώνων του τόπου μας. Προβάλλει έτσι άμεσα η ανάγκη για τη διατήρηση τουλάχιστο των μέσων, των εργαλείων εκείνων που χρησιμοποιούνταν, της μνήμης του παρελθόντος, κάτι που θα προσπαθήσει να πετύχει το πρόγραμμα αυτό.

 

ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


ΤΟΠΙΚΗ: Πολλά επαγγέλματα που στο παρελθόν κατείχαν σημαντική θέση στην τοπική κοινωνία, με το πέρασμα των χρόνων την τεχνολογική εξέλιξη και τη μεταβολή των αναγκών σταδιακά εξαφανίζονται.

ΕΘΝΙΚΗ: Σε άμεση σχέση με την τοπική διάσταση του θέματος βρίσκεται η εθνική του διάσταση, αφού όσες αλλαγές έγιναν σε τοπικό επίπεδο έγιναν κατ’ επέκταση και σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα το μαρασμό των συγκεκριμένων επαγγελμάτων σε όλη τη χώρα.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ: Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και παγκόσμια, πάντα σε αναλογία με τα επαγγέλματα που άνθιζαν σε κάθε τόπο. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποιες χώρες στις οποίες ορισμένα από τα επαγγέλματα που εκλείπουν πια στη χώρα μας εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω των οικονομικών προβλημάτων και της αργής ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξης στις χώρες αυτές.
 

              Αρχική Το σχολείο μας Συλλογή Φωτογραφιών Περιβαλ/ική Εκπαίδευση Το χωριό μας Συνδέσεις