Αρχική
Το σχολείο μας
Συλλογή Φωτογραφιών
Περιβαλ/ική Εκπαίδευση
Το χωριό μας
Συνδέσεις

 

 

κατασκευή και συντήρηση δικτυακού χώρου

 

Υπουργεία– Ινστιτούτα– Οργανισμοί Γλώσσα Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Υπουργείο Παιδείας ελληνικά http://www.ypepth.gr/
Υπουργείο Πολιτισμού ελληνικά http://www.culture.gr/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ελληνικά http://www.pi-schools.gr/
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου ελληνικά http://www.ilsp.gr/infogr.html
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Socrates αγγλικά http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ελληνικά http://www.greeklanguage.gr/gr/index.html
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ΑΠΘ–Ίδρυμα Μανώλη Τριαναταφυλίδη Ελληνικά– αγγλικά http://www.auth.gr/ins/

              Αρχική Το σχολείο μας Συλλογή Φωτογραφιών Περιβαλ/ική Εκπαίδευση Το χωριό μας Συνδέσεις