Αρχική
Το σχολείο μας
Συλλογή Φωτογραφιών
Περιβαλ/ική Εκπαίδευση
Το χωριό μας
Συνδέσεις

 

 

κατασκευή και συντήρηση δικτυακού χώρου

 

Γεωγραφία Γλώσσα Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ελληνικά http://www.statistics.gr/
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ελληνικά http://www.noa.gr/
Ευγενίδειο Ίδρυμα– Πλανητάριο ελληνικά http://www.eugenfound.edu.gr/
Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία αγγλικά http://www.astro.auth.gr
NASA (ο δικτυακός της χώρος για τα παιδιά) αγγλικά http://quest.arc.nasa.gov/
Εγχειρίδιο Φυσικής Γεωγραφίας αγγλικά http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/home.html

              Αρχική Το σχολείο μας Συλλογή Φωτογραφιών Περιβαλ/ική Εκπαίδευση Το χωριό μας Συνδέσεις